WE ARE THE
ELASTIC NETWORK™
COMPANY

WE ARE ECI

WE ARE THE
ELASTIC NETWORK™
COMPANY

WE ARE ECI

NAJWAŻNIEJSZE

Co mówią nasi klienci...

BRANŻE

 • industryimg

  ElastiNET™

  Dla dostawców usług

  ElastiNET™

  Dla dostawców usług

  Jednocześnie poszerz i przyspiesz oferowane usługi, aby powiększyć przychody, przy okazji usprawniając i automatyzując działalność i redukując w ten sposób koszty.

 • industryimg

  ElastiGRID™

  Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i o znaczeniu strategicznym

  ElastiGRID™

  Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i o znaczeniu strategicznym

  Zmodernizuj swoją infrastrukturę komunikacyjną, aby wspierać nowe usługi, podnieść bezpieczeństwo i spełnić wymagania regulacyjne.

 • industryimg

  ElastiCLOUD™

  Rozwiązania połączeń dla centrów danych

  ElastiCLOUD™

  Rozwiązania połączeń dla centrów danych

  Skorzystaj z potęgi chmury, zapewniając ciągłość działalności, elastyczność i bezpieczeństwo.

Co słychać w branży...

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA

Elastyczna platforma usługowa upraszcza dostarczanie usług

Apollo

Transport optyczny z obsługą usług pakietowych

Mercury™

Rozwiązania NFV

Neptune

Transport pakietów dzięki zintegrowanej optyce

Zarządzanie i sterowanie

Uprość działalność dzięki intuicyjnym aplikacjom

MUSE™ – aplikacje cyklu życia usług i sieci

Wykorzystaj sieć do maksimum

Muse™ – pakiet cyberbezpieczeństwa

Zabezpiecz sieć od podstaw

Elastyczna platforma usługowa upraszcza dostarczanie usług

Cztery filary elastycznej platformy usługowej:

 • Transport i rozwiązania NFV – zintegrowane rozwiązania optyczne, pakietowe i bazujące na NFV to rdzeń naszej oferty.
 • Aplikacje cyklu życia usługi Muse – uproszczenie tworzenia usług i zarządzania cyklem życia
 • Aplikacje cyklu życia sieci Muse – proaktywne gwarantowanie dostępności, optymalizowanie i utrzymanie zasobów sieciowych
 • PaaS klasy operatorskiej Muse – rozwój elastycznych aplikacji i bezproblemowa integracja z aplikacjami dostawców zewnętrznych

Apollo

Transport optyczny z obsługą usług pakietowych

Optyczne platformy transportowe i przełączające z rodziny Apollo komunikują się bezproblemowo i udostępniają skalowalne, energooszczędne rozwiązania o wysokiej gęstości zapewniające dostęp do sieci bazowej. Platformy CPE udostępniają rozwiązania nawet na peryferiach sieci. Adaptacyjna transmisja 400G i przełączanie 16T OTN/pakietowe bazujące na uniwersalnej sieci szkieletowej jest w stanie poradzić sobie z nawet największymi obciążeniami ruchem sieciowym.

Mercury™

Rozwiązania NFV

Zapewniające użytkownikom końcowym najszybszy dostęp do usług rozwiązanie Mercury celuje w uruchamianiu zwirtualizowanych funkcji sieciowych na brzegu sieci komórkowej, w siedzibie klienta oraz w sieci jako chmurze brzegowej. Platformy NFV Mercury gwarantują przygotowanie sieci do dowolnych nowych możliwości świadczenia usług. Rozwiązania są dostępne jako autonomiczne urządzenia lub jako rozwiązania typu blade, które można integrować z naszą linią produktów Neptune.

Neptune

Transport pakietów dzięki zintegrowanej optyce

Rodzina produktów ECI Neptune oferuje unikalne funkcjonalności Elastic MPLS, zapewnia świadczenie efektywnych kosztowo i zróżnicowanych usługi na platformach odpowiedniej wielkości, mogących rosnąć razem z usługami (rozbudowy bez przerw pracy). Realizowane sprzętowo funkcjonalności NFVi oraz droga ewolucji SDN umożliwiają bardziej dynamiczne świadczenie usług.

Zarządzanie i sterowanie

Uprość działalność dzięki intuicyjnym aplikacjom

Stopień skomplikowania współczesnych sieci nieustannie rośnie, przez co powstaje zapotrzebowanie na intuicyjne, proste w obsłudze rozwiązania zarządcze umożliwiające alokowanie i monitorowanie sieci oraz administrowanie nimi. Rozwiązania i aplikacje do zarządzania rozwijane przez ECI upraszczają pracę sieci i ułatwiają optymalizowanie zasobów sieciowych.

MUSE™ – aplikacje cyklu życia usług i sieci

Wykorzystaj sieć do maksimum

Muse to modułowy pakiet aplikacji pozwalający w pełni wykorzystać możliwości każdej sieci, tworzyć i aktywować błyskawicznie nowe usługi oraz zapewniający, że sieć jest zawsze zoptymalizowana, dostępna i pracuje z maksymalną efektywnością. Bazujący na PaaS klasy operatorskiej pakiet Muse udostępnia kontrolę w czasie rzeczywistym nad całą programowalną infrastrukturą sieciową i automatyzuje cykle życia operacyjnego usług i sieci.

Muse™ – pakiet cyberbezpieczeństwa

Zabezpiecz sieć od podstaw

Ochrona infrastruktury o znaczeniu krytycznym przed cyberatakami stanowi szczególnie złożone wyzwanie. Technologie operacyjne (OT) muszą być chronione równie dobrze jak technologia informacyjna (IT). Użytkownik musi mieć możliwość rozpoznawania rzeczywistych zagrożeń wśród natłoku powiadomień i być w stanie zapobiegać atakom w punkcie dostępu do sieci.

Obserwuj Kontakt
 • twitter
 • facebook
 • linkedin
 • youtube
Kontakt z nami
zamknij