ECI – THE ELASTIC NETWORK™

W skrócie: ECI dostarcza rozwiązania elastycznych sieci dostawcom usług, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej oraz operatorom centrów danych/chmur z całego świata. Elastyczne i przyszłościowe rozwiązania sieciowe ECI zapewniają otwartą, bezpieczną komunikację. Dostosowane do dzisiejszych potrzeb są wystarczająco elastyczne, aby ewoluować w reakcji na zmieniające się potrzeby jutra.

Ale tak naprawdę odróżnia nas sposób osiągania naszych celów – oprócz roli tradycyjnego dostawcy nawiązujemy współpracę z każdym klientem, aby lepiej zrozumieć stojące przed nim wyzwania i jego potrzeby. A wszystko po to, aby oferować usługi najwyższej jakości. Od 1961 roku nieodmiennie koncentrujemy się na naszych klientach. Technologie i innowacje są narzędziami, które wykorzystujemy, aby ułatwiać rozwój firm i osiąganie przez nie wyznaczonych celów.

Biura na świecie

Praca

Chcesz pracować w dynamicznym otoczeniu oferującym możliwości ustawicznego rozwoju?

Dołącz do nas!

Szukaj pracy