Jesteśmy nie tylko pracownikami ECI, ale przede wszystkim obywatelami naszego społeczeństwa. Z tego względu ECI korzysta z każdej okazji, aby wspierać działania wolontariuszy i projekty z obszaru odpowiedzialności społecznej. 

Organizacje, na rzecz których ECI przekazuje zasoby:

Ben YakirYazamimShiur AcherMentor na całe życieMatanUnited WayYedidNetHope

Jesteśmy dumni z bycia częścią zróżnicowanej firmy o światowym zasięgu.  Taka sytuacja jest źródłem zarówno wyzwań, jak i szans, ponieważ nasze środowisko pracy jest nie tylko wielojęzykowe, ale też wielokulturowe. 

Przeczytaj nasz Kodeks etyki:

Od wielu już lat ECI intensyfikuje badania i rozwój stosowanych technologii, których zadaniem jest wsparcie rozwoju firmy i społeczeństwa oraz wspólnego tworzenia lepiej komunikującego się społeczeństwa nastawionego na zrównoważony rozwój.  Nasza działalność jest nieodmiennie nakierowana na przyszłość, a naszym celem jest kontynuowanie wszechstronnych działań, które będą mieć globalny pozytywny wpływ, na wszystkich poziomach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Read our 7th and Latest Report: The Future is Elastic

Raport koncentruje się na procedurach wdrażanych w codziennej działalności ECI, których celem jest wspieranie innowacyjnego, odpowiedzialnego i etycznego podejścia do prowadzenia biznesu. Ponadto raport zawiera analizę aktywnych sposobów oszczędzania zasobów w ECI, inwestowania w pracowników oraz ścisłego przestrzegania Kodeksu etyki. 

Gwarancja jakości jest jedną z podstawowych zasad kierujących naszymi działaniami, ponieważ bezpośrednio wpływa na możliwość osiągania naszych celów biznesowych.

Z tego względu spełniamy wymagania wielu surowych norm międzynarodowych, które służą nam jako fundament nieustannego rozwoju. 

Od 2011 roku ECI otrzymuje wyróżnienie Diamond Mark przyznawane przez SII. SII przyznaje wyróżnienie Diamond Mark przedsiębiorstwom, które stanowią ucieleśnienie doskonałości biznesowej i najwyższej jakości przywództwa. Wyróżnienie Diamond Mark jest nadawane organizacjom, które posiadają co najmniej siedem świadectw jakości potwierdzających wdrożenie systemów zarządzania, procesów i produktów spełniających międzynarodowe normy.

ISO 9001

TL 9000

ISO 14001

OHSAS 18001

SI 10000

SI 10000

ISO 27001

ISO 17025

ISO 22301