ElastiNET™

Dla dostawców usług

Usługi telekomunikacyjne przechodzą gwałtowne przemiany. Zmieniają się technologie wspomagające, podobnie jak warunki konkurencji i oczekiwania klientów. Dostawcy usług na całym świecie podejmują działania restrukturyzacyjne pozwalające stawić czoła tej zmianie. Ich cele to jednoczesne poszerzenie i przyspieszenie udostępniania usług, aby powiększyć przychody, przy okazji usprawniając i automatyzując działalność i redukując w ten sposób koszty.

ElastiNET™

Dla dostawców usług

Usługi telekomunikacyjne przechodzą gwałtowne przemiany. Zmieniają się technologie wspomagające, podobnie jak warunki konkurencji i oczekiwania klientów. Dostawcy usług na całym świecie podejmują działania restrukturyzacyjne pozwalające stawić czoła tej zmianie. Ich cele to jednoczesne poszerzenie i przyspieszenie udostępniania usług, aby powiększyć przychody, przy okazji usprawniając i automatyzując działalność i redukując w ten sposób koszty.

Rozwiązanie ECI dla dostawców usług umożliwia im śmiało stawiać czoła zmieniającym się warunkom. Elastyczna platforma usługowa ECI wykorzystuje pakiet modułowych aplikacji w programowalnej infrastrukturze sieciowej i umożliwia usługodawcom pewnie reagować na zmiany i osiągać ich cele biznesowe.

Które rozwiązania są najbardziej interesujące?

5G and mobile backhaul

5G i Mobile Backhaul

Dostęp do dynamicznej, przewidywalnej sieci szkieletowej

Metro-Aggregation_intermediate

Agregacja sieci Metro

Skalowanie pozwalające zaspokajać zapotrzebowanie z użyciem zoptymalizowanej technologii 100G i elastycznej pojemności sieci

Business-services_intermediate

Usługi biznesowe

Elastyczne i rentowne usługi biznesowe – klient jest najważniejszy

Access-to-aggregation_intermediate

Dostęp do bazowych rozwiązań optycznych

Bezkompromisowa moc, wszechstronność i inteligencja pozwalające firmom reagować na podstawowe wyzwania sieciowe

Network-transformation_intermediate

Transformacja sieci

Błyskawiczny rozwój technologii i potrzeb wymusza powstanie sieci, które pracują dla swoich posiadaczy

Wholesale-Carriers_intermediate

Wholesale Carriers

Struggling to move up the value chain?

Obserwuj Kontakt
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
Kontakt z nami
zamknij