ElastiGRID™

Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i o znaczeniu strategicznym

Wraz z wycofywaniem z eksploatacji urządzeń starszych generacji w strategicznych branżach obserwujemy modernizację sieci telekomunikacyjnych i wprowadzanie rozwiązań optyczno-pakietowych.

Udajmy się do wnętrza...

Bezpieczna migracja do rozwiązania pakietowego

Przewidywalna wydajność

Gwarancja dostępności usług o znaczeniu krytycznym

Elastyczna obsługa SCADA

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Całościowy ogląd i kontrola

Zabezpieczenie na przyszłość

Nakłady uzależnione od rozwoju, modułowa architektura

Dodawanie usług w przyszłości

Niezależnie od celu działalności organizacji, potrzebna jest w niej elastyczna sieć, gwarantująca bezpieczną migrację dzisiaj i możliwość rozbudowy w przyszłości.

Opis zastosowania

ElastiGRID dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Prezentacja

ElastiGRID – transparentna migracja sieci

Raport

The Challenge of Disruption

Broszura

Muse ułatwia osiągnięcie zgodności z NERC CIP V5

Opis zastosowania

ElastiGRID dla portów lotniczych

Opis zastosowania

Neptune dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Webinarium

Webinarium UTC: Proste modernizacje IT/OT

Opis zastosowania

Korzyści z elastycznych rozwiązań MPLS

Broszura

Muse Cyber Security Suite

Raport

Proste modernizacje w sieciach mediów

Opis zastosowania

ElastiGRID dla kolei

Opis zastosowania

ElastiGRID dla branży dystrybucji ropy naftowej, gazu ziemnego i wody

Opis zastosowania

ElastiGRID dla przedsiębiorstw utrzymania dróg

Opis zastosowania

ElastiGRID dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych

Broszura

Elastyczne MPLS dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym

Webinarium

Webinarium: MPLS-TP dla sieci mediów

Raport

Od samych mediów do połączenia z telekomunikacją – modele biznesowe podnoszące rentowność

Komunikat prasowy

ECI zmodernizuje sieć przesyłową Tennet TSO

Raport

MPLS-TP dla sieci o znaczeniu krytycznym

Raport

Trendy zabezpieczeń w systemach sieci inteligentnych dla CIGRE, maj 2015

Webinarium

Transformacja sieci nie tak straszna, jak ją malują

Komunikat prasowy

ECI prezentuje przeznaczone dla sieci inteligentnych rozwiązanie cyberbezpieczeństwa LightSEC