ElastiNET™

Dla dostawców usług wszelkich typów

Przeniesienie usług do chmury tworzy nowe możliwości dla dostawców usług, jednocześnie jednak wymaga rozszerzania sieci LAN poprzez sieć WAN i utrzymania kosztów w ryzach.

Udajmy się do wnętrza...

Gwarancja satysfakcji użytkownika końcowego

Gwarantowana wydajność

Gwarantowana dostępność

Bezpieczeństwo usługi

Pasmo na żądanie

Podwyższona efektywność operacyjna i zredukowany całkowity koszt utrzymania

Skrócenie czasu wprowadzania oferty na rynek

Całościowy ogląd i kontrola

Optymalizacja sieci

Możliwość rozbudowy w terenie

ElastiNET to opracowane przez ECI holistyczne rozwiązanie umożliwiające rozbudowę sieci LAN przy niewielkich nakładach finansowych.

Opis zastosowania

ElastiNET for 5G Mobile Network Operators

Broszura

ElastiNET dla sieci Metro

Raport

Dim Fiber Services

Opis zastosowania

Secure Optical Networking As a Service

Raport

SDN New Sequel - Bourne Again or Pet Cemetery?

Opis zastosowania

Neptune – transport pakietów w sieciach Metro

Opis zastosowania

Bezpieczne sieci optyczne dla przedsiębiorstw

Raport

Usługodawcy zmuszeni do przechodzenia na rozwiązania natywnie chmurowe

Raport

Walka z drenażem przychodów przez aplikacje internetowe

Broszura

Dosył mobilny – broszura

Broszura

ElastiNET dla małych i średnich dostawców usług

Broszura

Usługi biznesowe

Raport

Raport: Optyczne SDN

Broszura

Elastyczne rozwiązania bezprzewodowe – broszura

Opis zastosowania

Usługi biznesowe

Opis zastosowania

Sieci VPN L2 i L3

Opis zastosowania

Korzyści z elastycznych rozwiązań MPLS

Opis zastosowania

Hybrydowa migracja sieci

Komunikat prasowy

ECI® i CESNET informują o pomyślnych próbach rozwiązania blade 400G Flex-Grid

Komunikat prasowy

ECI przedstawia prawdziwie elastyczne rozwiązanie Blade 400G Flex Grid

Komunikat prasowy

ECI wybrana do wdrożenia od podstaw ważnej sieć w Azji Południowo-Wschodniej

Webinarium

ECI i Infonetics wspólnie prezentują webinarium na temat poprawy efektywności sieci

Raport

Infonetics o poprawie efektywności sieci

Prezentacja

Jak rozwiązanie ElastiNET zapewnia doskonałą elastyczność usług.