ElastiCLOUD™

Dla sieci edukacyjno-badawczych

Wyższa wydajność, sprawniejsza współpraca

Udajmy się do wnętrza...

Krajowe i regionalne sieci edukacyjno-badawcze stanowią strategiczne zasoby podnoszące konkurencyjność ekonomiczną i pozwalają zaprezentować najlepsze rozwiązania technologiczne. Sieci tego typu muszą obsługiwać szeroki wachlarz zastosowań – na przykład wspólne, ultraszybkie obliczenia, telekonferencje podczas zajęć ze studentami, specjalne łącza z opóźnieniami bliskimi zera oraz badania i prezentacje technologii sieciowych następnej generacji.

ECI jest wiodącym dostawcą optycznych rozwiązań sieciowych dla sieci edukacyjno-badawczych. ECI posiada udokumentowane kompetencje w dostarczaniu ściśle dostosowanych rozwiązań, łączących niespotykaną wydajność, elastyczność i efektywność ekonomiczną.

Wysoka wydajność

współpraca obliczeniowa

Skalowalność

dla szerokiego zakresu potrzeb

Platforma dla innowacyjności

innowacje i eksperymenty

Łatwość obsługi

minimalne potrzeby kadrowe

Trwa ciągła rywalizacja wśród dostawców usług w chmurze i operatorów centrów danych, którzy starają się budować sieci oferujące klientom możliwie najniższe opóźnienia przy możliwie niskich kosztach. Dowiedz się, jak pomocne może być rozwiązanie ElastiCLOUD.

Opis przypadku

GRNET

Opis przypadku

SURFNET

Webinarium

GEANT: Inspirujące tematy dotyczące sieci optycznych

Artykuł

GEANT Connect: Elastyczna szkieletowa sieć optyczna – doskonałe rozwiązanie dla sieci badawczo-edukacyjnych

Broszura

LightPULSE – inteligentne zarządzanie kondycją fali świetlnej

Raport

Sieci optyczne we współczesnym świecie

Opis zastosowania

Rozwój sieci do 200G

Komunikat prasowy

ECI wyróżnione przez branżę za najlepszy produkt do testów i pomiarów w sieciach optycznych

Opis zastosowania

Szyfrowanie optyczne jako usługa

Broszura

Rozszerzalne przełączanie OTN w sieciach optycznych

Raport

Nowe spojrzenie na sieci bazowe

Wideo

Light Reading: Nadeszła era elastycznej optyki

Webinarium

IHS: Rozwój otwartych sieci optycznych

Wideo

Dochodzenie do określonych limitów przepustowości

Komunikat prasowy

ECI uruchamia wieloterabitową sieć dla niemieckiej sieci naukowej DFN

Komunikat prasowy

ECI i CESNET informują o pomyślnych próbach rozwiązania blade 400G Flex-Grid

Komunikat prasowy

ECI wprowadza nowe funkcje „Lambda na żądanie”

Pomyślne wdrożenia na całym świecie

Klikaj logotypy, aby dowiedzieć się więcej