LightSOFT®

Wyznaczający nowe standardy w branży system zarządzania siecią (ang. Network Management System, NMS) opracowany przez ECI umożliwia wielowarstwowe, kompleksowe zarządzanie sieciami za pomocą intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu. Pełna obsługa FCAPS.

Broszura

LightSOFT Muse – broszura

Broszura

Muse – rozwiązanie NMS dostawcy zewnętrznego

Broszura

Standardowy EMS

Komunikat prasowy

Bezproblemowo zarządzaj urządzeniami producentów zewnętrznych z użyciem naszego standardowego EMS

Wideo

Przywracanie MPLS

Wideo

Przegląd systemów zarządzania siecią

Wideo

Planowanie sieci – optymalizacja

Wideo

Monitorowanie sieci – gwarancja bezawaryjnej pracy

Wideo

Udostępnianie sieci – kontrola źródła dochodów

Wideo

Spojrzenie na zarządzanie siecią z poziomu wykonawczego

LightINSIGHT™ 

LightINSIGHT ewidencjonuje zasoby na podstawie danych z różnych systemów zarządzania (NMS i EMS) i tworzy zestawienie wszystkich obiektów w postaci wyczerpującego, zunifikowanego widoku sieci. Dzięki temu użytkownik uzyskuje pogłębiony wgląd w stan elementów sieciowych, kart i portów i może śledzić zmiany dostępności zasobów w czasie (do nawet jednego roku), obserwując trendy i zmiany.

DOWNLOAD INVENTORY BROCHURE            DOWNLOAD SLA BROCHURE

LightPULSE

LightPULSE ułatwia dostawcom usług precyzyjne zrozumienie i monitorowanie zakłóceń w pracy sieci optycznych w czasie rzeczywistym oraz śledzenie zmian i analizowanie trendów w ich wydajności w różnych okresach. Unikalne i wszechstronne narzędzia LightPULSE sprawiają, że do monitorowania sieci wystarczy kliknięcie myszą.

POBIERZ OPIS ZASTOSOWANIA    POBIERZ BROSZURĘ